Światowy Dzień Wody 2020

Światowy Dzień Wody powstał z inicjatywy ONZ w 1992 roku, a jego obchody ustalono na 22 marca. Ustanowiono go na Szczycie Ziemi w Brazylii, gdzie jednym z głównych poruszanych tematów był problem dostępu do wody pitnej w wielu rejonach świata.

Światowy Dzień WodyFot.: todorr shutterstock

Sprawdź dzień 22 marca w kalendarzu.

Światowy Dzień Wody ma nie tylko ukazywać skalę wspomnianego problemu, ale uświadamiać państwom rozwiniętym, w którym takiego problemu nie ma, jak szalenie ważną jest prawidłowa gospodarka wodna i jaki ma ona wpływ na gospodarkę i kondycję społeczną.

Przy okazji Światowego Dnia Wody dyskutuje się o jej wpływie na zdrowie, o różnorodnych jej zasobach, dbałości o jej czystość, kataklizmach i ich wpływie na zasoby wodne, roli wody w rozwoju kraju.