Dzień Sąsiada 2020

Europejski Dzień Sąsiada to święto ustanowione w 2000 roku w Paryżu. Inicjatorem tego dnia była Europejska Federacja dla Lokalnej Solidarności. Ideą święta jest uświadomienie roli, jaką odgrywa integracja sąsiedzka w kontekście budowania jedności nie tylko dzielnicy, miasta, ale także kraju czy Wspólnoty Europejskiej. Ma uczyć tolerancji, empatii, otwartości na drugiego człowieka, zamieszkującego w okolicy.

Dzień SąsiadaDzień Sąsiada

Sprawdź dzień 2 czerwca w kalendarzu.

Europejski Dzień Sąsiada obchodzi się poprzez organizację różnego rodzaju festynów, koncertów, pikników, które mają gromadzić i integrować lokalną ludność, która nie zawsze ma okazję do konwersacji, zadania sobie pytań, często poznania odmiennych kultur.