Dzień Księgowego 2020

Dzień Księgowego obchodzimy 9 czerwca nieprzypadkowo. Jest to dzień, w którym powstało stowarzyszenie Związek Buchalterów w Warszawie, następnie w 1926 roku przekształcając się w Związek Księgowych w Polsce. W 1946 roku stowarzyszenie zrzeszające księgowych przyjęło ostateczną nazwę, którą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Dzień KsięgowegoDzień Księgowego

Sprawdź dzień 9 czerwca w kalendarzu.

Dzień Księgowego ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak odpowiedzialną i potrzebną jest praca księgowych, zwrócenie uwagi na potrzebę kontynuowania tradycji tego zawodu.