Dzień Kota 2020

Międzynarodowy Dzień Kota został po raz pierwszy ustanowiony we Włoszech 17 lutego 1990 roku. Jego pomysłodawcy chcieli przez to zwrócić uwagę na znaczenie tych zwierząt w życiu człowieka, ale również na potrzebę niesienia pomocy bezdomnym, błąkającym się po ulicach kotom.

Dzień KotaMACIEK SKOWRONEK

Sprawdź dzień 17 lutego w kalendarzu.

Do Polski Dzień Kota przywędrował w 2006 roku dzięki miesięcznikowi Kot i Cat Klub Łódź. Stało się tak z inicjatywy Wojciecha Alberta Kurkowskiego, który zaczął organizować pomoc bezdomnym zwierzętom.

Obchody Dnia Kota

Z roku na rok o Dniu Kota jest coraz głośniej. W ten dzień organizowane są i nagłaśniane akcje zbierania żywności dla bezdomnych kotów. Organizuje się wystawy rasowych kotów, z których część dochodu przeznaczana jest dla żyjących na ulicy zwierząt, celem zapewnienia im godnego przetrwania trudnego okresu, jakim jest zima. Właściciele kotów w Dniu Kota starają się rozpieścić swoich towarzyszy, kupując im nowe zabawki lub przysmaki. Media zwracają uwagę na konieczność dbania o zwierzęta domowe i kastrację tych, które nie będą się rozmnażać.