Dzień Kolejarza 2020

Dzień Kolejarza to święto kolejarzy i pracowników kolei, które powstało w Polsce w 1981 roku. Na datę jego obchodów wybrano dzień, w którym wspomina się świętą Katarzynę Aleksandryjską - patronkę kolejarzy.

Dzień KolejarzaFot. Anna Bedyńska/Agencja Gazeta

Sprawdź dzień 13 września w kalendarzu.

Obchody Dnia Kolejarza to między innymi organizowanie różnego rodzaju imprez rozrywkowych, ale też przybliżenie ludziom historii kolei, pokazanie im od zaplecza jak wygląda praca kolejarza. Pracownicy kolei i ich rodziny udają się również na pielgrzymki, by podziękować za kolejny rok bezpiecznej pracy. Ci, którzy wsławili się czymś w swojej pracy, zostają uhonorowani Krzyżem Zasługi lub honorową odznaką Zasłużony Dla Kolejnictwa.