Barbórka 2020

Barbórka to inaczej Dzień Górnika. Przypada on na 4 grudnia, ponieważ w tym właśnie dniu Kościół Katolicki wspomina świętą Barbarę z Nikodemii, która jest patronką dobrej śmierci, ciężkiej pracy, a z czasem stała się orędowniczką górników, hutników, marynarzy, kamieniarzy. Wybrano ją na patronkę pracujących w kopalniach, ponieważ praca ta od zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem i niebezpieczeństwem, dlatego też to jej zawierzono czuwanie nad bezpieczną pracą górników.

Katowice, 4 grudnia 2015. Barbórka w Nikiszowcu.Katowice, 4 grudnia 2015. Barbórka w Nikiszowcu. fot. Przemysław Jendroska fot. Przemysław Jendroska

Sprawdź dzień 4 grudnia w kalendarzu .

Obchody Barbórki

Obchody Barbórki powinny rozpocząć się uroczystą Mszą Świętą. Tuż po niej orkiestra górnicza z samego rana maszeruje po mieście, odgrywając górnicze hymny, zatrzymując się pod domami swoich rodzin oraz miejscami zamieszkania swoich przełożonych. Organizuje się uroczyste spotkania, gale, koncerty, bale.

Tradycją ściśle związaną z obchodami Barbórki są tak zwane Karczmy Piwne, na których górnicy oraz osoby związane z górnictwem (emerytowani górnicy, współpracownicy kopalni, lokalni politycy, etc.) spotykają się i przy dużych kuflach wypełnionych piwem świętują do rana. Żeńskimi odpowiednikami Karczm Piwnych są tak zwane Combry Babskie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.