Wielki Piątek 2020

Wielki Piątek jest świętem ruchomym, czyli takim, który nie ma ustalonej stałej daty. Dla chrześcijan jest jednym z najważniejszych dni w ciągu całego roku, w szczególności zaś w ciągu Wielkiego Tygodnia.

Wielki Tydzień zaczął się w Łodzi Marszem dla Jezusa. W pochodzie wzięło udział tysiąc młodych ludzi. Przeszli tanecznym krokiem z Placu Wolnosci do KatedryWielki Tydzień zaczął się w Łodzi Marszem dla Jezusa. W pochodzie wzięło udział tysiąc młodych ludzi. Przeszli tanecznym krokiem z Placu Wolnosci do Katedry Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

W Wielki Piątek wspomina się męczeńską drogę krzyżową i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Wielki Piątek - obchody

Wielki Piątek jest jednym z dwóch dni w kościele, podczas których nie odprawia się Mszy Świętej (tak, jak w Wielką Sobotę). Wierni zbierają się na liturgii Męki Pańskiej. Podczas tego nabożeństwa nie używa się żadnych instrumentów muzycznych (oprócz kołatek), odczytywany jest opis Męki Pańskiej, następuje adoracja Krzyża (celebranci i zgromadzeni w kościele całują rany figurki Jezusa na krzyżu). Następnie przenosi się Najświętszy Sakrament to przygotowanego w świątyni miejsca zwanego Grobem Pańskim, gdzie adoruje się go poprzez modlitwę i czuwanie.

Tradycją kościoła katolickiego jest to, że Wielki Piątek powinien być dniem wielkiego postu, w którym należy wstrzymać się od przyjmowania pokarmów mięsnych.