Święto Pracy 2020

Święto Pracy, czyli inaczej Międzynarodowy Dzień Klasy Robotniczej, zapoczątkowany został w Chicago w Stanach Zjednoczonych i obchodzony jest od 1890 roku. Pretekstem do powstania tego święta stały się wydarzenia, które miały miejsce przed 1890 rokiem w Chicago.

Sprawdź dzień 1 maja w kalendarzu.

Tamtejsze warunki pracy robotników były niezwykle trudne: dwunastogodzinny system pracy, bardzo niskie płace, fatalne warunki panujące w zakładach, złe traktowanie pracowników. Doprowadziło to do powstania związków zawodowych i zorganizowania demonstracji. Pracownicy przedsiębiorstwa McCormick Harvester Co. sprzysięgli się przeciwko pracodawcy i wzięli udział w pokojowej demonstracji, domagając się między innymi ośmiogodzinnego dnia pracy. Początkowo właściciel firmy zgodził się na postulaty związkowców, jednak niedługo po tym zwolnił wszystkich i przyjął na ich miejsce zupełnie nowych. Albert Parsons zorganizował wiec pokojowy, który odbył się 1 maja 1886 roku. Kolejny wiec zorganizowany był przez Augusta Spiesa 3 maja tego samego roku, jednak tam doszło już do bójki pomiędzy dawnymi pracownikami Harvestera a obecnymi. Ostatnia demonstracja przygotowana była przez Parsonsa, Spiesa i Samuela Fieldena, jednak skończyła się ona tragicznie. W stronę policjantów poleciała wówczas bomba, która sprowokowała starcia między protestującymi, a stróżami prawa, która nie odbyła się bez ofiar śmiertelnych.

Celem upamiętnienia tych wydarzeń w 1889 ustanowiono, że 1 maja będzie Świętem Pracy (Międzynarodowym Świętem Proletariatu lub też Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy).

Święto Pracy w Polsce

W Polsce Święto Pracy stało się oficjalnym świętem dopiero w 1950 roku, gdy ustanowiono je również dniem wolnym od pracy (tak jest do dziś). Nie oznacza to jednak, że nie obchodzono go wcześniej, bowiem uroczystości odbywały się już w 1905 roku na polskich ziemiach zaboru rosyjskiego. W czasach PRL rząd nakazał organizowania obchodów pierwszomajowych, natomiast w latach 80. Święto Pracy było mocno związane z polską opozycją, głównie z Solidarnością.

Święto Pracy dziś

Święto Pracy obchodzone 1 maja każdego roku to dzień ustawowo wolny od pracy. Jego celem jest przypomnienie o tym, jak ważną jest ludzka godność w kontekście pracy, jak istotną sprawą jest wsłuchiwanie się w ludzkie potrzeby (w tym wypadku potrzeby pracowników) i przypomnienie o szacunku do pracy, która powinna być pozbawionym znamion wyzysku i braku szacunku do osoby ludzkiej źródłem utrzymania.