Światowy Dzień Żywności 2020

Światowy Dzień Żywności zostało utworzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jednostka ta powstała 16 października 1945 roku i to na pamiątkę jej ustanowienia, Światowy Dzień Żywności obchodzimy właśnie tego dnia.

Żeby pieczywo w poniedziałek trafiło na stoły, trzeba je zacząć robić już w sobotę (fot. Zbroja / pracownia GODny)Żeby pieczywo w poniedziałek trafiło na stoły, trzeba je zacząć robić już w sobotę (fot. Zbroja / pracownia GODny) Żeby pieczywo w poniedziałek trafiło na stoły, trzeba je zacząć robić już w sobotę (fot. Zbroja / pracownia GODny) Światowy Dzień Żywności

Sprawdź dzień 16 października w kalendarzu.

Święto to ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich państw na problem głodu w niektórych rejonach świata oraz podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie temu problemowi.

Światowy Dzień Żywności jest zwrócony nie tylko ku zjawisku samego głodu, ale również niedożywieniu czy ubóstwie. Raz na jakiś czas odbywa się debata na szczeblu międzynarodowym o tym, jak realnie można zapobiegać tego rodzaju zjawiskom.