Dzień Praw Dziecka 2020

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka został ustanowiony na pamiątkę takich wydarzeń, jak uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.).

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w ŚwidnicyOgólnopolski Dzień Praw Dziecka w Świdnicy Agnieszka Dobkiewicz Agnieszka Dobkiewicz

Sprawdź dzień 20 listopada w kalendarzu.

Ma on na celu zwrócenie uwagi na fakt, że każde dziecko posiada swoje prawa, które każdy dorosły ma obowiązek respektować. Przy okazji głośno mówi się o tym, że dziecko jest autonomicznym człowiekiem, które powinno wzrastać z poszanowaniem jego godności i podstawowych potrzeb. Do najważniejszych praw dzieci należą między innymi: prawo do nauki, prawo do wychowywania się w rodzinie, prawo do ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, prawdo do prywatności, prawo do ochrony zdrowia i wypoczynku, etc.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka jest również doskonałym pretekstem do dyskusji o poziomie respektowania praw dzieci w rożnych regionach świata oraz uświadomieniu innym, z jakimi problemami związanymi z nieposzanowaniem tych praw boryka się współczesny świat (dziecięca prostytucja, handel dziećmi, wykorzystywanie dzieci do żebrania, itd.).

Copyright © Agora SA