Wniebowstąpienie Pańskie 2020

Uroczystość Wniebowstąpienia jest świętem ruchomym, co oznacza, że nie ma stałej daty. Święto to obchodzi się w czterdziestym dniu po Wielkanocy. Ma ono upamiętnić wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa, które według Biblii nastąpiło właśnie 40 dni po Jego zmartwychwstaniu, podczas udawania się z Apostołami na Górę Oliwną. Miało to nastąpić tuż po tym, jak przez wspomniane dni chodził z nimi po świecie, nauczał i błogosławił innym.

Abp Stanisław GądeckiAbp Stanisław Gądecki PIOTR SKÓRNICKI PIOTR SKÓRNICKI

W Kościele Katolickim odbywają się uroczyste Msze Święte, podkreślające wagę tego wydarzenia w kontekście dopełnienia doktryny wiary chrześcijańskiej i podkreślające, że dla ludzi wierzących zmartwychwstały i udający się do nieba Chrystus jest największą objawioną prawdą i królem.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.